Affald


På affaldsområdet er der én plan - Affaldsplanen. 

Affaldsplan 2015 - 2024

 

Den nuværende affaldsplan 2015-2024 blev godkendt at Gladsaxe Kommunes Byråd den 26. august 2015.
I planen fremgår virkemidler og metoder til at nå målene i regeringens ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018: Danmark Uden Affald.

Affaldsplanen støtter desuden op om Gladsaxe Kommunestrategi 2014-2018, hvor der under klimabevidste valg kan læses at, vi skal genanvende mere madaffald og andre genanvendelige materialer i affaldet.
Gladsaxe Kommune vil med sin indsats bidrage til at de samlede mål i Ressourceplanen for Danmark kan nås.  

 

 

Affaldsbeholdere