Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan
| |
Mål
Handlinger
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Affaldsplan


Hvad er en affaldsplan?

Affaldsplan 2009 - 2012 indeholder Gladsaxe Kommunes affaldsplanlægning i perioden 2009-2020. Planen lægger særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. 

Affaldsplanen indeholder konkrete initiativer og handlinger i forhold til affaldshåndtering.

Nogle initiativer bliver udført af Gladsaxe Kommune,  andre af Vestforbrænding og i samarbejde med andre kommuner fra Vestforbrændings opland.

Hvad skal vi opnå med planen?

Initiativer i Affaldsplan 2009-2012 skal sikre:  

  • Mindre affald
  • Ressourserne i affaldet bliver udnyttet
  • Gode affaldsordninger

Hvad betyder planen planen for dig?

Planen fortæller dig, hvilke tiltag Gladsaxe Kommune gør for at sikre, at dit affald bliver håndteret bedst muligt - fra indsamling til behandling.

Vil du vide mere?

Du kan læse hele Affaldsplan 2009-2012 og bilag her

 affaldsplan_2009__2012.pdf (4.7 MB)

 affaldsplan_2009__2012_bilag.pdf (260.3 KB)