Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan 2015-2024 Aktivitetsområder Genanvendeligt affald
| |
Planens opbygning
Vision
Strategiske mål
Aktivitetsområder
Indsamling af affald og udvikling af ordninger
Madaffald
Genanvendeligt affald
Genbrugsstation
Institutioner
Erhverv
Byggeaffald
Digitalisering
Årlige handlingsplaner
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Genanvendeligt affald


Gladsaxe Kommune indførte i foråret 2013 husstandsindsamling af emballageaffald. Det gjorde vi for at komme godt fra start med Ressourcestrategien. Gladsaxe Kommune var dermed allerede i gang, da Ressorcestrategien kom i oktober 2013.

Ordningen er forskellig for haveboliger og boligselskaber. Alle haveboliger har modtaget en todelt beholder til plast og metal og har fået tilbud om en todelt beholder til glas og papir. Alle boligselskaber har modtaget beholdere til plast og metal og er blevet tilbudt beholdere til indsamling af papir og pap.

Ordningen er blevet taget godt imod af borgerne. Der har været behov for løbende tilpasning af materiel hos boligselskaber og der har været løbende samarbejde med vognmanden om at optimere driften af ordningen.

Den nye ordning skal fortsat udvikles. Dels for at sikre hensigtsmæssig indsamling i de større boligselskaber, og dels for at vurdere om der er behov for at tilpasse ordningen og kommunikere mere om ordningen.

Planlagte aktiviteter

Vi gennemfører større indsatser i forhold til de tre store boligområder: Værebro, Høje Gladsaxe og Gyngemosen. I de tre boligområder tilrettelægger vi indsatsen i samarbejde med repræsentanter for beboere og viceværter. Ved at inddrage brugerne, vil vi sikre hensigtsmæssige løsninger og hensigsmæssig kommunikation.

Vi følger løbende op på at ordningen fungerer efter hensigten i de øvrige boligselskaber, og i resten af kommunens boliger. I haveboliger er der gennemført undersøgelse af ordningen i 2014, som vi skal følge op på. Endelig vil vi sikre, at ordningen fungerer efter hensigten i kolonihaverne.

Vi vurderer løbende behovet for at optimere ordningen for at sikre at mest muligt plast, metal, glas, papir og pap indsamles til genanvendelse. Vi fortsætter med tæt samarbejde med vognmanden om at fastholde en stabil drift. Vi registrerer de indsamlede mængder og vurderer løbende ordningens effekt. I den forbindelse vurderer vi behovet for at sætte ind med målrettet kommunikation til særlige brugergrupper.

Vi vil i planperioden informere om, hvad der sker med det genanvendelige affald, der bliver indsamlet fra borgerne. Det vil give borgerne en forståelse for hvorfor, de skal sortere, og at det nytter at sortere. Informationen kan også være med til at give borgerne en bedre forståelse for, hvordan de skal sortere.

Aktiviteter i samarbejde med Vestforbrænding

Øget indsamling af emballageaffald er et projekt, som Vestforbrænding kører i 2014 til første kvartal 2015. Der er tre aktiviteter igang: Skolesortering, sommerhus og fællesordning for nedgravede systemer. I skoleprojektet er der udført pilotforsøg med sortering af affald på tre skoler. Skovbrynet skole har deltaget i dette projekt, erfaringer vil blive brugt i Gladsaxe Kommunes aktiviteter omkring indføring af affaldssortering i institutioner. Aktiviteten om sommerhuse omhandler muligheder for sortering af affald i sommerhuse. Aktiviteten om fællesordning for nedgravede systemer gik på at etablere en fællesordning hvor alle kommuner kan få hentet affald herunder genanvendelige fraktioner fra nedgravede kuber.