Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan 2015-2024 Strategiske mål
| |
Planens opbygning
Vision
Strategiske mål
Ressourcerne ud af affaldet
Problemstofferne ud af affaldet
Kommunikation der skaber handling
Aktivitetsområder
Årlige handlingsplaner
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Strategiske mål


Gladsaxe Kommune arbejder i planperioden med 3 strategiske mål, som skal bringe os tættere på visionen:

Ressourcerne skal ud af affaldet

En af de største globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. Vi skal frasortere de dele af affaldet, som kan anvendes igen. Det skal vi gøre for at begrænse denne ressourceknaphed, men også for at bidrage til et sundt miljø. Genanvendelse bidrager til en bedre miljøkvalitet og begrænser vores udledning af drivhusgasser.

Det er kommunens opgave, at gøre det nemt for borgere og virksomheder at sortere deres affald, og det er kommunens opgave, at sikre effektive og sammenhængende affalds- og genanvendelsesordninger.

Gladsaxe Kommune har følgende mål

Vi vil øge genanvendelsen af organisk affald (madaffald), papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald fra husholdninger indsamlet i kommunale ordninger, det vil sige uden at medregne affald fra Genbrugsstationen. Vi har følgende genanvendelsesmål (i 2014 var genanvendelsen 25%):

Institutioner er en del af Servicesektoren, Gladsaxe Kommunes institutioner skal sortere i samme fraktioner som husholdningerne i 2018.

Problemstofferne skal ud af affaldet

Mange produkter indeholder stoffer, som kan forurene det øvrige affald og miljøet. Vi skal frasortere affald med problematiske stoffer og sikre specialbehandling af denne type affald. På den måde undgår vi, at de problematiske stoffer ødelægger muligheden for at genanvende det resterende affald.

Det er kommunens opgave at sikre hensigtsmæssige løsninger. Det skal være nemt for borgere og virksomheder at aflevere det farlige affald, så det bliver behandlet korrekt.

Gladsaxe Kommune har følgende mål

Indsamling af farligt affald skal øges.

 

Kommunikation, som skaber handling

Kommunikation er grundlaget for alle kommunens indsatser på affaldsområdet. Vi skal sikre, at vores kommunikation, lige fra dialog til information, inspirerer borgerne til handling.

Vi skal som kommune kunne sætte os i borgernes og virksomhedernes sted. Vi skal forstå, hvordan vores indsats opleves i deres hverdag. Vi skal formå at bruge denne viden i vores arbejde.

Gladsaxe Kommune har følgende mål

Vi vil levere velfungerende digitale selvbetjeningsløsninger.
Vi vil inddrage brugerne ved tilrettelæggelse af nye ordninger.
Vi vil levere målrettet formidling til brugergrupper.