Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan 2015-2024 Vision
| |
Planens opbygning
Vision
Strategiske mål
Aktivitetsområder
Årlige handlingsplaner
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Vision


I 2013 præsenterede regeringen sin ressourcestrategi, "Danmark uden affald". Den handler om, at vi skal se vores affald som ressourcer og udnytte ressourcerne bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt.

I Gladsaxe Kommune tager vi de globale ressource- og miljøproblemer alvorligt. Gladsaxe Kommune vil understøtte den nationale ressourcestrategi.

Vores vision for affaldshåndteringen i Kommunen er samlet i mottoet:

"Fra affald til ressource".

Visionen støtter op om Miljøstyrelsens tiltag omkring cirkulær økonomi. Ressourcer, som ellers ville være endt som affald, skal fastholdes i værdikæden og bruges igen.

Vi vil flytte fokus fra forbrænding til genanvendelse. Borgere, virksomheder og kommunen skal håndtere affald som en værdifuld ressource. Med tiden skal vi helt afskaffe begrebet affald og kun tale om ressourcer.

Visionen skal sikre, at Gladsaxe Kommune lever op til Ressourcestrategiens forventede effekter, som blandt andet er:

  • Husholdninger år 2022: 50 % genanvendelse af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald
  • Husholdninger år 2018: 75 % Indsamling af elektronikaffald
  • Servicesektoren år 2018: 70 % genanvendelse af papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage
  • Servicesektoren år 2018: 60 % genanvendelse af organisk affald.
  • Alle sektorer år 2018: 65 % indsamling af elektronikaffald og 55 % indsamling af batterier

Vores opgave som kommune er at sikre, at disse ressourcer bliver effektivt indsamlet og genanvendt. På den måde biddrager vi til, at ressourcerne kan blive brugt i produktionen af nye materialer og varer. Hvis vi gør det enkelt at sortere affaldet i vores kommune, kan alle være med til at sikre vores ressourcer.

I fremtidens Gladsaxe er:

Affald = Ressourcer.