Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Energi og Miljø CO2- og Miljøplan
| |
Mål
Borgere og boliger
Erhverv
Kommunen - hvad gør vi?
Trafik
Fremtidens grønne energi
Handlingsplaner og status
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

CO2- og Miljøplan


Hvad er en CO2 og Miljøplan?

CO2- og Miljøplanen er en af mange temaplaner, som udspringer af Gladsaxe Kommunes planstrategi. Planstrategien sætter fokus på vækst og bæredygtig udvikling, og er en paraply for både kommuneplan og temaplaner på by- og miljøområdet. CO2- og Miljøplanen giver dig et overblik over, hvordan vi i Gladsaxe arbejder for at nedbringe udledningen af CO2 og forbedre miljøet. Planen skal ses i sammenhæng med de konkrete handlingsplaner, som beskriver indsatsen på kort sigt.

Udviklingen på især energi og CO2-området går stærkt. Kombinationen af den mere langsigtede CO2- og Miljøplan og de konkrete handlingsplaner skal sikre, at vi kan arbejde dynamisk med indsatsen og skifte virkemidler alt efter, hvilken retning udviklingen tager. I planen har vi fokus på fem indsatsområder:

  • Borgere og boliger
  • Erhverv
  • Kommunen - hvad gør vi?
  • Trafik
  • Fremtidens grønne energi

Hvad vil vi opnå med planen?

Initiativerne i CO2- og Miljøplanen skal sikre: 

  • mere vedvarende energi i Gladsaxe
  • lavere energiforbrug fra vores bygninger
  • mindre miljøbelastning fra trafikken
  • mindre forbrug af miljø- og sundhedsskadelige stoffer
  • samarbejde mellem borgere, virksomheder og kommune om fælles løsninger

Læs mere om vores mål her.

Hvad betyder planen for dig?

For at nå målene er vi afhængige af, at alle bidrager. På vores hjemmeside gladsaxe.dk/klima og hos grønt IDÉcenter finder du information og link til, hvordan du kan spare på energien og passe på miljøet. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om CO2- og miljøindsatsen i Gladsaxe, er her en oversigt over alle planer om energi og miljø.