Gladsaxe Kommune


Byrådet vil gerne gå foran i indsatsen for at forebygge og nedbringe CO2- udledningen og miljøbelastningen i kommunen.

Vi er en stor arbejdsplads. Forbrug af varme og el i kommunens mange bygninger som skoler, dagtilbud, sportscentre og rådhuset bidrager med cirka 6 procent af den samlede udledning af CO2 i Gladsaxe. Transport af medarbejdere og transport af kommunens borgere bidrager til udledningen af CO2 og partikler.

Rengøring i vores bygninger omfatter brug af kemikalier. Vi indkøber mange varer og blandt andet råvarer til madlavning til personale og de mange brugere af kommunens tilbud.

For at sikre at vi deler viden og har fokus på energibesparelser og miljø på tværs af de forskellige områder i kommunen, vil vi prioritere vores medarbejdernetværk inden for forskellige arbejdsområder: rådhus & administration, skolerne, dagtilbud, idrætsanlæg og biblioteker. Herved sikrer vi den bedste indsats.

Du kan se vores principper for arbejdet og hvilke handlinger, vi har besluttet inden for følgende områder:

Du kan følge med i aktuelle tiltag HER.

 


Solceller på Gladsaxe Rådhus