Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Energi og Miljø CO2- og Miljøplan Mål
| |
Mål
Borgere og boliger
Erhverv
Kommunen - hvad gør vi?
Trafik
Fremtidens grønne energi
Handlingsplaner og status
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Mål


Vi vil nedsætte vores CO2-bidrag markant

For at undgå kritiske temperaturstigninger og at klimaforandringerne kommer helt ud af kontrol, vurderer FN´s klimapanel, at CO2-udledningen globalt set må toppe senest i 2015. Herefter skal den begynde af falde. For at opnå dette skal rige lande som Danmark reducere deres CO2-udledning med 40 procent inden 2020. Gladsaxe Kommune ønsker at følge FN´s anbefalinger og vores mål er:

  • at nedsætte udledningen af CO2 med 40 procent i 2020, set i forhold til niveauet i 2007

Målet er sat for Gladsaxe som geografisk område. Selvom kommunen er en stor virksomhed, bidrager vi selv med mindre end 10 procent af Gladsaxes samlede CO2-udledning. Vi kan altså ikke løfte opgaven alene, men er afhængig af andres indsats - både byens borgere, boligafdelinger og virksomheder. CO2-målet i Gladsaxe vil vi nå ved energibesparelser, udbygning af fjernvarmen, udbredelse af solenergi på byens mange tagflader samt en indsats for en mere bæredygtig trafik.

Derudover vil vi gennem oplysning og kampagner også sætte fokus på at reducere den del af CO2-udledningen, der kommer fra det private vareforbrug, fx fødevarer, tøj, elektronik og flyrejser. Dette bidrag måles ikke i beregningerne for Gladsaxe som geografisk område, men udgør et væsentligt bidrag til den samlede CO2-påvirkning.

Vi vil forbedre miljøet

På miljøområdet har Gladsaxe Kommune fokus på fire områder: fødevarer, grundvand, luftforurening og miljøviden. Vi vil:

  • bidrage til at fremme økologiske fødevarer og reducere forbruget af miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

  • bidrage til at forebygge nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.

  • nedbringe mængden af sundhedsskadelige partikler og luftforurening.

  • bidrage aktivt til, at borgerne, virksomheder og medarbejdere er opdaterede på miljøviden.

CO2-og Miljøplanen sætter rammen for, hvilken vej vi skal gå og skal ses i sammenhæng med vores konkrete handlingsplaner.

 

 

 

  Hvad skal der til, for at nå målet?