Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Energi og Miljø Plan for miljøtilsyn 2013-2016
| |
Mål
Handlinger
Sådan undgår vi forurening
Kort over erhvervsområder
Kontakt

Miljøafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 59 29
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Plan for miljøtilsyn 2013-2016


Hvad er en tilsynsplan?

Tilsynsplanen fortæller virksomheder og borgere, hvordan Gladsaxe Kommune fører miljøtilsyn med virksomheder. Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af tilsynsbekendtgørelsens §3.

Tilsynsplanen må gælde fire år og skal senest revideres med udgangen af 2016.

Hvad vil vi opnå med planen?

Formålet med tilsynsplanen og miljøtilsyn er at forebygge forurening og sikre, at virksomhederne overholder miljølovgivningen.

Hvad betyder tilsynsplanen for dig?

Tilsynsplanen skal give mere åbenhed, så borgere og virksomheder får indblik i, hvordan og efter hvilke principper kommunen fører miljøtilsyn. Blandt andet er det åbent, hvordan vi risikovurderer virksomheder og derudfra fastsætter, hvor ofte en virksomhed skal have miljøtilsyn.

Fra 7. januar 2014 skal vi offentliggøre tilsynsbreve efter, at virksomheden har haft mulighed for at kommentere indholdet. Virksomheden kan bede om at fortrolige oplysninger undtages. Eksempler på fortrolige oplysninger er data om produktformularer eller indretning, hvis offentliggørelse kan svække virksomhedens konkurrenceevne væsentligt.

Tilsynsplanen indeholder:

Hvis du vil vide mere om miljøindsatsen i Gladsaxe:

Oversigt med gældende planer på miljøområdet 

Politisk behandling

Planen er sidst politisk behandlet, da den blev vedtaget af Miljøudvalget 22. august 2013. Læs referat af udvalgets møde om det.

Overblik over planen og egne kommentarer

Her finder du et skema, som giver overblik over planens opbygning. I skemaet har du mulighed for at skrive dine kommentarer til de enkelte sider. Husk at gemme.
 overblik_og_egne_kommentarer.docx (16.9 KB) 

Relevante link

Tilsynsbekendtgørelsen retsinfo.dk