Samarbejde


Tilsynsarbejdet udføres oftest af Miljøafdelingen. Når det er relevant udføres arbejdet i samarbejde med andre afdelinger i kommunen. Det kan eksempelvis være Byggesagsafdelingen, Affaldskontoret og Byplanafdelingen.

Vi inddrager også andre myndigheder i forbindelse med tilsynsopgaverne, herunder Arbejdstilsynet, Politiet eller Beredskabet.

Gladsaxe Kommune er med i Natur- og Miljøsamarbejdet. Det er et formaliseret tværkommunalt samarbejde mellem syv kommuner i hovedstadsområdet.

Samarbejdet bidrager til at højne kvaliteten og ensartetheden af miljøtilsynet i kommunerne ved at:

  • Være et forum for erfaringsudveksling mellem sagsbehandlere på tværs af kommunerne

  • Tilrettelægge faglige temamøder og fælles efteruddannelse

  • Opnå fælles forståelse og praksis som følge af nye love og regler

  • Øge fælles sagsbehandling på relevante områder

Vi deltager desuden i en række andre netværk på miljøområdet:

  • Kommunernes Landsforenings Industrinetværk

  • Biofors Miljøgruppe

  • Envina (Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige)

Relevante link:

Natur- og Miljøsamarbejdet på Gladsaxe.dk

Kommunernes Landsforenings Industrinetværk

Biofors Miljøgruppe

Envina (Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige)