Mål


Miljøudvalget har vedtaget tre overordnede mål for miljøtilsyn på virksomheder i kommunen:

  1. Antal af miljøtilsyn på virksomhederne (tilsynsfrekvens)

  2. Kvalitet og ensartethed i tilsynene og sagsbehandlingen

  3. Øge virksomhedernes frivillige indsats for at mindske miljøbelastningen

Læs her, hvilke handlinger vi skal gennemføre for at nå målene.