Vision


Gladsaxe Kommune vil arbejde for, at energiforbrug og -produktion i Gladsaxe Kommune som geografisk område er 100% baseret på vedvarende energi i 2035.