Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Trafik Trafik- og Mobilitetsplan
| |
Cykeltrafik
Trafik i byudviklingsområder
Kollektiv trafik
Pendlere og virksomheder
Bilernes fremkommelighed
Elbiler, delebiler og samkørsel
Parkering
Koordinering af transportformer
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen 
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52 
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Trafik- og Mobilitetsplan


Hvad er en Trafik og Mobilitetsplan?

Trafik- og mobilitetsplanen er Gladsaxe Kommunes plan for at sikre god fremkommelighed for alle trafikarter på kommunens veje. Formålet er at få en større andel af trafikanterne til at vælge cyklen eller den kollektive trafik som deres foretrukne transportmiddel. Planen indgår i kommunens øvrige planlægning om at sikre en bæredygtig udvikling, herunder andre planer som CO2- og Miljøplanen samt kommuneplanen.

Hvad vil vi opnå med planen?

Planen skal understøtte en bæredygtig udvikling ved at gøre det attraktivt at tilvælge kollektiv trafik og cykeltransport. Hermed kan vi nedbringe CO2, skabe bedre klima og et sundere liv for alle. Bæredygtig infrastruktur betyder også, at trafikken skal afvikles, så der er en god frem­kom­melighed og rejsehastighed. Trafik- og mobilitetsplanen skal være med til at sikre, at den planlagte byudvikling i Bagsværd og Gladsaxe kan realiseres med mange nye arbejdspladser, samtidig med, at der sikres en acceptabel fremkommelighed  på de overordnede veje i Gladsaxe. Der er gennemført en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen har ikke negativ indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udført en miljørapport.

Målene er:

  • At øge andelen af cykelture, som Gladsaxes borgere foretager, med 15% over en 5-årig periode

  • At samarbejde med trafikselskaber og nabokommuner om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25% over en 10-årig periode

  • At øge fremkommeligheden for biltrafik og især kollektiv trafik ved at reducere trængslen på de kommunale veje

Politisk behandling

Der er indsat infomarkører med tekst der fortæller om status under de enkelte temaer

Planen er nu endeligt besluttet og den offentlige høring er slut de indkomne kommentarer og forslag indgik i den politiske behandling. Dagsorden, beslutning og bilag fra Økonomiudvalgets møde den 29.4.2014, punkt 112, kan findes via dette link.