Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Trafik Trafik- og Mobilitetsplan Trafik i byudviklingsområder
| |
Cykeltrafik
Trafik i byudviklingsområder
Gladsaxe Ringby
Bagsværd Bypark
Kollektiv trafik
Pendlere og virksomheder
Bilernes fremkommelighed
Elbiler, delebiler og samkørsel
Parkering
Koordinering af transportformer
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen 
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52 
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Trafik i byudviklingsområder


Gladsaxe Kommune står med en unik mulighed for at skabe nye attraktive bæredygtige byområder ved fortætning i stationsnære områder. Dette sker blandt andet i forbindelse med realisering af helhedsplanerne for Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby.

I forbindelse med omdannelsen kan boliger og erhverv blandes på en ny måde. Flere boliger og virksomheder med mange ansatte i de stationnære områder vil give øget trafik. For at sikre en bæredygtig udvikling og acceptabel fremkommelighed er det derfor nødvendigt at iværksætte en række indsatser. 

Der vil blive tale om en udbygning af vejnettet visse steder, fastsættelse af maximum parkeringsnormer og krav om, at en stor del af parkeringen sker i konstruktion. Omdannelsen giver også mulighed for at påvirke valget af transportmiddel mod mere grønne alternativer i forbindelse med etablering af cykelstier, gangstier, øget cykelparkering, transportplaner for virksomheder, attraktiv kollektiv trafik mv.

Målene er:

  • Få flere til at benytte kollektiv trafik

  • Få flere til at cykle

  • Reducere trafikstigninger

Læs mere om hvordan Gladsaxe Kommune vil realisere disse mål for Gladsaxe Ringby og Bagsværd Bypark.