Trafiksikkerhedsby


Hvad er Gladsaxe Trafiksikkerhedsby?

Gladsaxe Trafiksikkerhedsby 2011-2013 er et projekt og en plan, som skal øge trafiksikkerheden på kommunens veje.

Projektet tager afsæt i kommunens Trafiksikkerhedsplan fra 2009.

Hvad vil vi opnå?

Trafiksikkerhedsplanen fra 2009 og Gladsaxe Trafiksikkerhedsby 2011-2013 skal nedsætte antallet af trafikuheld og tilskadekomne på kommunens veje. 

Trafiksikkerhedsplanen skal revideres i 2013.

Hvad betyder planen og projektet for dig?

Planen og projektet skal gøre det mere sikkert for dig at færdes i kommunen som gående, cyklist og bilist.

Vil du vide mere?

Kan du her læse Trafiksikkerhedsplanen

Trafiksikkerhedsplan.pdf

 

 Projektet belev afsluttet medio 2014. Læs mere i Mål og Handlinger om resultater og realiserede delprojekter.