Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Forureningstrusler i Gladsaxe
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Klorerede opløsningsmidler
BAM
Øvrige stoffer
Opsporing og kortlægning af forureninger
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Forureningstrusler i Gladsaxe


Kilder til forurening kan inddeles i tre kategorier; Punktkilder, fladekilder og linjekilder:

 

  • En punktkilde er en forurening, der kommer fra et afgrænset område, som for - eksempelen utæt olietank eller en forurenet industrigrund.

  • En fladekilde er en diffus forurening, der ikke kan henføres til en enkelt lokalitet, som for eksempel sprøjtemidler fra landbrug.

  • En linjekilde er en forurening, der kommer fra en defineret linje i et område, og kan eksempelvis være salt fra en stor vej eller sprøjtegift anvendt langs en jernbane.

 

I Gladsaxe Kommune kommer de helt dominerende trusler mod grundvandskvaliteten fra punktkilder. Selvom punktkilder arealmæssigt er meget afgrænsede, kan koncentrationen af forureningsstoffer i dem være meget store, og de kan derfor forurene store mængder grundvand.

  

Illustration af grundvandsforurening under en punktkilde

Illustration af grundvandsforurening under en punktkilde


De forureningsstoffer, der primært skaber problemer i Gladsaxe Kommune, er en lille håndfuld forskellige stoftyper, som har været meget anvendt i industrien eller til ukrudtsbekæmpelse. På undersiderne kan du læser mere om disse stoffer. Her kan du også finde et afsnit, der beskriver, hvordan der arbejdes med at opspore og kortlægge forureninger i kommunen.

Hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af forureningstruslen mod de enkelte kildepladser, finder du dette under afsnittene for de enkelte kildepladser.