Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Geologien
Grundvandets bevægelse og naturlige kvalitet
Lerlagets tykkelse og grundvandsmagasiners sårbarhed
Forureningstrusler i Gladsaxe
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe


Under dette punkt kan du læse om geologien i Gladsaxe Kommune, og hvilken rolle geologien spiller i forhold til grundvandets strømning og kvalitet.

Et resume af de overordnede forhold er listet på punktform herunder. Illustrationer og uddybning af disse forhold findes på undersiderne, som du kan finde i menuen til venstre.

  • Alle indvindingsboringer i Gladsaxe oppumper vand fra de øverste dele af jordens kalklag.

  • Kalklaget starter generelt 20-70 meter under terræn.

  • Over kalken findes forskellige ler- og sandlag af varierende tykkelse og udbredelse.

  • Sand 2 laget er regionalt udbredt og udgør mange steder et sekundært grundvandsmagasin. Nogle steder er der hydraulisk kontakt mellem Sand 2 magasinet og kalkmagasinet.

  • Lerdæklaget over kalken er generelt tykt og yder en god beskyttelse mod forurening over det meste af kommunen. Langs Kagsåen og I nogle af de mest forureningsbelastede områder er lerlaget dog tyndt.

  • Der er et mindre antal nitratfølsomme indvindingsområder i kommunen. Betydningen af dette er dog lille, da der ikke er ekstensiv landbrugsdrift i kommunen.

  • Den naturlige grundvandskvalitet karakteriseres som værende god.

  • Forholdene i jorden medfører, at grundvandet i det primære magasin som hovedregel er svagt reduceret og har et lille indhold af sulfat.