Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Kildeplads XIII og XIV
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Forureningstrusler
Hydrogeologisk forståelsesmodel
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Kildeplads XIII og XIV


Kildeplads XIII og Kildeplads XIV ligger i ådalen langs Kagsåen på grænsen mellem Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune. Kildepladserne tilhører Værket ved Islevbro, som ejes af Hovedstadens Forsyning HOFOR A/S, og det oppumpede vand forsyner HOFORS forbrugere uden for Gladsaxe Kommune.

Kildeplads XIII blev åbnet i 1897, og er således den ældste kildeplads i kommunen. Kildeplads XIV åbnede i 1905. Indvindingsanlæggene på begge kildepladser er gennemgribende renoveret i 2004. Historisk set er der på Kildeplads XIII indvundet op til lidt over 2 mio kubikmeter om året i 1960erne. På grund af forurening har man været nødt til at lukke for de sydlige boringer på Kildeplads XIII. I dag indvinder begge kildepladser omkring 450.000 kubikmeter vand om året fra henholdsvis 4 og 5 indvindingsboringer i kalken.

Oplandet til Kildeplads XIII er hovedsagligt bymæssig bebyggelse med bolig- og industriområder, mens Kildeplads XIVs opland primært er de grønne områder omkring Smør- og Fedtmosen samt kolonihaveområderne og boligområder sydfor.

Kortet til højre viser indvindingsoplandene og de grundvandsdannende oplande til Kildeplads XIII og XIV. Det vand der siver ned i jorden fra terræn indenfor det grundvandsdannende opland, vil på et tidspunkt ende i kildepladsernes indvindingsboringer, mens indvindingsoplandet er det areal der trækkes vand fra i grundvandsmagasinet. Det ses hvordan indvindingsoplandet til Kildeplads XIII nærmest omslutter indvindingsopladet til Kildeplads XIV, og de næsten kæmper om det samme vand. Oplandende til begge kildepladser ligger nogenlunde ligeligt delt mellem Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune, og grundvandsbeskyttelse i forhold til disse to kildepladser skal derfor ske i tæt samarbejde mellem de to kommuner.

Den langvarige og intensive indvinding på Kildeplads XIII ses i den naturlige grundvandskemi, som viser relativt høje koncentrationer af jern, NVOC, sulfat og klorid. Dette udgør dog ikke en alvorlig trussel mod indvindingen, sådan som situationen er i dag.

Ved at følge disse links kan du læse mere om arealanvendelse og vandindvinding og i Gladsaxe generelt. 

  

Indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Kildeplads XIII

Oplande til indvindingen ved Kildeplads XIII.  Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.

indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Kildeplads XIV

Oplande til indvindingen ved Kildeplads XIV.  Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.

(Tryk på figurerne for at se dem i en større version)