Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Søborg Vandværk
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Søborg Vandværk
Forureningstrusler
Hydrogeologisk forståelsesmodel
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Søborg Vandværk


Søborg Vandværk er beliggende på Gladsaxevej i den sydlige del af kommunen. Værket ejes af Nordvand A/S og er opført i 1910 og omfattende renoveret i 2004. Værket behandler grundvand fra fire indvindingsboringer placeret tæt ved vandværket. Der indvindes samlet omkring 750.000 kubikmeter grundvand om året fra kalkmagasinet. På vandværket bliver grundvandet beluftet og ledt gennem et sandfilter, inden det bliver sendt ud til forbrugerne i Gladsaxe Kommune.

Søborg Vandværks opland er et byområde med parcelhuse, etage-boligbyggerier, bycentrum og industriområder. Kortet til højre viser indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland til Søborg Vandværk. Det vand, der siver ned i jorden fra terræn indenfor det grundvandsdannende opland, vil på et tidspunkt ende i vandværkets indvindingsboringer, mens indvindingsoplandet er det areal, der trækkes vand fra i grundvandsmagasinet. En lille del af det sydøstlige hjørne af oplandet til Søborg Vandværk ligger i Gentofte og Københavns Kommune.

Indvindingen på Søborg Vandværk beskyttes mod forurenet grundvand af en række afværgeoppumpninger, der pumper forurenet vand op og renser det, inden det ledes til Søborghus-renden eller reinfiltreres. Region hovedstaden driver i alt 3 afværgeanlæg i oplandet til Søborg Vandværk. Disse er placeret ved Rosenkæret 17, Søborg Hovedgade 189 og Søborg Hovedgade 31. De afværger primært fra det øvre regionale grundvandsmagasin og oplandet til de to store afværger på Søborg Hovedgade er også vist på kortet. Forureningerne afværges for tiden effektivt, og vandkvaliteten på Søborg Vandværk er god.

Ved at følge disse links kan du læse mere om arealanvendelse og vandindvinding i Gladsaxe generelt. 

  

Søborg Vandværk

Søborg Vandværk

Indvindingsopland og grundvandsdannende oplande til Søborg Vandværk

Oplande til Søborg Vandværk og afværgeoppumpningerne på Søborg Hovedgade. Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.

(Tryk på figuren for at se den i en større version)