Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Indsatser Pesticider
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Eksisterende forurening
Tilsyn
Nedsivning af regnvand
Boringsnære Beskyttelsesområder
Ubenyttede boringer
Pesticider
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Grundvandsovervågning
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Pesticider


Selv om nutidens sprøjtemidler ikke vurderes at være lige så miljøskadelige som de stoffer man brugte for 20-30 år siden, er pesticider stadig en hyppig årsag til forurening af grundvandet. Et af de pesticider, der ofte måles i grundvandet, er phenoxysyrer, som stadig anvendes i plænerens. Der er fundet spor af pesticider i grundvandet ved bl.a. Kildeplads XIII, Bagsværd Vandværk og Gladsaxe industrikvarter.

I Gladsaxe Kommune findes ikke egentlig landbrug og kommunen benytter ikke pesticider til ukrudtbekæmpelse på offentlige arealer. Forbruget af pesticider på boligforeningers og virksomheders fællesarealer, på private grunde, og i kolonihaver er ukendt, men uheld samt forkert håndtering og brug af sprøjtemidler kan potentielt være en trussel mod grundvandet. Især i områder med relativt ringe lerdæklag og i området nær indvindingsboringerne er grundvandet særligt sårbart over for forureninger med pesticider.

  • Gladsaxe Kommune vil tilrettelægge en informationskampagne med det formål at få borgere og virksomheder til at undlade at bruge pesticider og i stedet vælge alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse.

  • Brug af pesticider og risiko for spild af sprøjtemidler på privat grund vil indgå i risikovurderingen overfor den enkelte indvindingsboring/kildeplads, i forbindelse med at Gladsaxe Kommune udlægger boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Hvis vurderingen viser, at der er en risiko for forurening af drikkevandet med pesticider, kan Gladsaxe Kommune lægge restriktioner på brugen af pesticider på arealer inden for BNBO. Du kan læse mere under indsatsen om udlægning af boringsnære beskyttelsesområder.