Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Indsatsplanens områder Drikkevandsressourcer
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indvindingsoplande
Drikkevandsressourcer
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Drikkevandsressourcer


Grundvandsressourcen i Danmark er inddelt i tre kategorier. Områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD), Områder med drikkevandsinteresse (OD) og Områder med begrænset drikkevandsinteresse (OBD). OSD områder er udpeget med henblik på, at de skal kunne danne grundlag for den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning. I Gladsaxe er den nordlige del af kommunen udpeget som OSD, mens den sydlige del er udpeget som OD, jf. figuren til højre.

Miljøministeren har inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandværker udpeget nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og herunder Indsatsområder med hensyn til nitrat (IO). I Gladsaxe Kommune er der udpeget enkelte nitratfølsomme indvindingsområder, se figuren til højre, mens der ikke er udpeget nogen indsatsområder med hensyn til nitrat. Du kan læse mere om udpegningen af nitratfølsomme indvindingsområder under baggrundsinformation i afsnit om lerlagets tykkelse og grundvandsmagasiners sårbarhed.

Der er ingen væsentlige kilder til nitrat i Gladsaxe Kommune, og NFI vil derfor ikke blive betragtet som særskilte beskyttelsesområder i forbindelse med indsatsplanens indsatser. Det tynde dæklag af ler, der ofte er karakteristisk for NFI, vil dog indgå i den vurdering af forureningstrusler og sårbarhed af grundvandsressourcen, som indgår i implementeringen af flere af indsatserne.

 

Relevante links:

Udpegningen af OSD, OD, NFI og IO sker i BEK nr 1265 af 16/10/2013 Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer.

  


  

Områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og områder med drikkevandsinteresse (OD). Kilde: Miljøportalen, maj 2014.  


  

Udpegede nitratfølsomme indvdindingsområder i Gladsaxe. Kilde: Miljøprotalen, maj 2014.