Baggrund


Her kan du læse mere om den økonomi, som der er behov for de næste 25 år for at udføre klimatilpasning i Gladsaxe Kommune. Du kan også læse om Nordvands projekter i de 13 udpegede områder, som er med til at løfte en del af udfordringen med de kraftigere skybrud. Projekterne er fastsat i Spildevandsplan 2011 og tillæg til denne.  

Derudover kan du læse om, hvordan klimatilpasningsplanens indsatser hænger sammen med den øvrige planlægning i Gladsaxe Kommune.