Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Handlinger
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Boligområder
Erhvervsområder
Andre anlægsprojekter
Kampagner og vejledning
Udviklings- og undersøgelsesprojekter
Tidsplan for handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Handlinger


Klimatilpasningsplanens handlinger er inddelt i fem spor. Handlingerne er tværgående og på mange niveauer. De drejer sig både om at lave konkrete klimatilpasningsanlæg og om at integrere klimatilpasningen i den generelle planlægning og udvikling af Gladsaxe. En del af handlingerne drejer sig om at vejlede og understøtte borgere og virksomheder til selv at håndtere regnvand og selv forebygge skader og gener fra skybrud. Derudover har vi en række handlinger, der skal give os mere viden om, hvordan vi får valgt de mest optimale løsninger og samtidig beskytter natur og grundvand. 

Spor 1 Boligområder

Konkrete klimatilpasningsanlæg i de udvalgte 13 områder, som udføres efter den prioritering områderne har fået.

Spor 2 Erhvervsområder

Klimatilpasning integreres i byomdannelsen for erhvervskvartererne i Gladsaxe og Bagsværd. Udarbejde strategi for samarbejde og partnerskaber med erhvervslivet. 

Spor 3 Andre anlægsprojekter

Klimatilpasning i andre anlægsprojekter (for eksempel veje, kommunale institutioner, letbane m.v.), der hvor det er relevant og muligt. 

Spor 4 Kampagner og vejledning

Understøtte borgeres og virksomheders egen indsats ved kampagner, vejledning og støtte.

Spor 5 Udviklings- og undersøgelsesprojekter

Projekter som kan give os mere viden i forhold til at vælge de rigtige løsninger