Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Handlinger Erhvervsområder
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Boligområder
Erhvervsområder
Andre anlægsprojekter
Kampagner og vejledning
Udviklings- og undersøgelsesprojekter
Tidsplan for handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Erhvervsområder


I de 13 udpegede områder er tre områder udprægede erhvervsområder, hvor der er en stor koncentration af virksomheder: Gladsaxe Erhvervskvarter, Bagsværd Erhvervskvarter og Mørkhøj Erhvervskvarter. Da de beregnede skadesomkostninger er højere for erhverv end boliger, betyder det, at risikoen for oversvømmelse bliver meget høj i disse områder, selvom sandsynligheden for vand på terræn ikke er højere end i boligområderne. Læs mere om beregning af skadesomkostninger under Værdikortlægning.  

Handling 2.1 – krav til klimatilpasning i forbindelse med byomdannelsesprocesserne

To af de tre områder står overfor en markant omdannelse i de kommende år, som giver mulighed for at integrere klimatilpasning i det nye byggeri i Gladsaxe og Bagsværd erhvervskvarterer. Vi vil bruge de retningslinjer om klimatilpasning, der er besluttet i tillæg til Kommuneplan 2013, til at udarbejde klimalokalplaner i forbindelse med byomdannelsen.

Handlingen hænger sammen med Handling 3.4.

Tidsplan:

  • fra 2014 og frem

Økonomi:

  • Fastsættelse af planlægningsmæssige krav kræver som udgangspunkt ingen særskilt økonomi

 Der er udarbejdet en helhedsplan for Bagsværdlund, hvor klimatilpasning og det grønne er i centrum. I forbindelse med salget af den gamle Bagsværd Skole i 2014 er der sat krav til udviklerne om, at der i det nye byggeri skal håndteres en 100 års regn i overfladiske løsninger.

Handling 2.2 – undersøge i hvilken grad virksomhederne har klimasikret sig

Vi har en formodning om, at de høje skadesomkostninger for erhverv betyder, at de i højere grad end borgerne allerede har klimasikret sig. Vi vil undersøge dette og høre erhvervslivet om, hvilke udfordringer og barrierer de ser i forhold til at beskytte sig yderligere. Undersøgelsen vil ske ved dialog, spørgeskema med videre.

Tidsplan:

  • 2014

Økonomi:

  • Kræver ingen særskilt økonomi

 Der laves ikke en overordnet spørgeskemaundersøgelse. Dialogen tages ved udvalgte projekter med virksomhederne, se eksempelvis Handling 2.3 om samarbejdsprojektet om Gladsaxevej Nord.

Handling 2.3 –  udarbejde strategi om samarbejdsprojekter og partnerskaber om klimatilpasning

På baggrund af den viden vi får fra undersøgelsen om virksomhedernes klimasikring, vil kommunen udarbejde en strategi for samarbejde og partnerskaber med erhvervslivet om etablering af klimatilpasningsløsninger. I strategien skal der tages beslutning om, hvilken rolle henholdsvis virksomhederne og kommunen skal have ved finansiering af løsninger. Strategien og partnerskaber skal tænkes sammen med byomdannelsesprocesserne i Gladsaxe og Bagsværd erhvervskvarterer.

Tidsplan:

  • 2014-2015: Strategi for samarbejde
  • fra 2015 og frem: Samarbejdsprojekter og partnerskaber

Økonomi:

  • I forbindelse med den politiske drøftelse af strategien vil det blive besluttet, hvilke økonomiske midler der skal afsættes til fremtidige samarbejdsprojekter. Til vurdering af projekters mulige effekt afsættes der 300.000 kr. i perioden 2014-2017.

 Sammen med virksomheder i området Gladsaxevej Nord er der i 2014 udarbejdet ideer til omdannelse af området, der kan danne grundlag for mulige partnerskabsaftaler. Der er i den forbindelse udarbejdet en konkret masterplan for mulige klimatilpasningsløsninger i området, der kan sikre området til en 100 års regn.

Relevante link

Kommuneplantillæg 1 Klimatilpasning