Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Idékatalog Gennemtrængelige belægninger
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Grøft og trug
Udledning til græsarealer
Terrænregulering
Grønne tage
Regnvandsbeholdere
Tætte render
Regnvandsbassiner
Udledning til vådområder
Vejarealer
Skybrudssikring af bygninger
Regnvandsanlæg
Træer i byen
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Gennemtrængelige belægninger


Sådan virker det

Gennemtrængelige belægninger lader regnvandet sive ned ved hverdagsregn. Det kan for eksempel være:

 • Særlige vandgennemtrængelige fliser
 • Fliser med brede fuger
 • Græsarmeringssten
 • Asfalt med lufthuller
 • Grus
 • Plastikmåtter til at lægge i græsplænen

Gennemtrængelige belægninger kan i princippet anvendes på alle typer af arealer: vendepladser, parkeringspladser, indkørsler, opholdsarealer med videre.

 • Belægningen og underbygningen skal dimensioneres i forhold til den trafikbelastning, der er på arealet
 • Nedsivningshastigheden være så stor, at der normalt ikke dannes søer på overfladen
 • Der kan bruges geotekstil som en filterkomponent i toppen af belægningen, så slam/støv ikke siver ned og stopper porerne til

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Ved at anvende en gennemtrængelig belægning mindsker man belastningen på kloaknettet
 • Hvis man anlægger belægningen med græs, øges fordampningen en smule, hvilket sænker temperaturen i byerne
 • Gennemtrængelige belægninger bidrager til øget grundvandsdannelse og er med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer

Økonomi, drift og levetid

 • Fra 250 kr. pr m2 for græsarmeringsplade til cirka 500 kr. pr m2 for græsarmeringssten i beton. Priserne er eksklusive bærelagsopbygning
 • Belægningen skal rengøres for skidt for at bevare den optimale nedsivningsevne
 • Overfladerne skal rives eller spules og fugerne skal renses
 • Anslået levetid 20-25 år

Hvilke regler gælder?

 • Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer over 10 m2. På gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om en tilladelse
 • Du må ikke salte om vinteren - se mere på gladsaxe.dk/regnvand
 • Hvis du skal aflede vand fra parkeringspladser og veje, kan der være særlige behov for filterjord eller olieudskiller

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Nedsivning gennem græs giver en effektiv fjernelse af byforurening
 • Velegnet til tæt bebyggede områder
 • Kan erstatte eksisterende faste belægninger
 • Kræver ikke meget vedligehold

Ulemper:

 • Belægninger uden græs har meget lille renseeffekt
 • Anbefales ikke nedenfor stejle skråninger på grund af risiko for skred
 • Kan kun anvendes på veje med lille trafikbelastning, små akseltryk og lav hastighed (mindre end 30 km/t)
 • Risiko for tilstopning og ukrudtsvækst ved dårlig vedligeholdelse
 • Opbygningen under belægningen skal kunne tåle nedsivning

Vil du vide mere?

  

Princip for gennemtrængelig belægning 

Græsarmering som gennemtrængelig belægning