Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Idékatalog
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Grøft og trug
Udledning til græsarealer
Terrænregulering
Grønne tage
Regnvandsbeholdere
Tætte render
Regnvandsbassiner
Udledning til vådområder
Vejarealer
Skybrudssikring af bygninger
Regnvandsanlæg
Træer i byen
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Idékatalog


Hvad er et Idekatalog?

Som en del af klimatilpasningsplanen har vi udarbejdet et katalog, der beskriver forskellige løsninger til, hvordan man håndterer regnvand lokalt (som grundejer) og på offentlige arealer som veje, parker med mere. Det er også beskrevet, hvordan man klimasikrer sin bygning. Idekatalogets formål er at give overblikket over de forskellige løsninger og virke som inspiration og hjælp til borgere og virksomheder.

Denne del af Klimatilpasningsplanen opdateres løbende, når vi får kendskab til nye løsninger og teknologier.

Hvem henvender Idekataloget sig til?

Idekataloget henvender sig til borgere, virksomheder og offentlige institutioner. Regnvandsløsningerne kan bruges i villaer, klyngehuse, boligselskaber, på virksomheder, på offentlige institutioner, udearealer og i grønne områder. 

Hvordan er Idekataloget opbygget?

Det er bygget op omkring fem overordnede måder, som regnvand kan håndteres på: nedsivning, fordampning, opsamling, forsinkelse og styring af vand. Derudover har vi også beskrevet klimasikring af bygninger. Nogle af løsningerne indeholder flere måder at håndtere regnvand på, se nedenfor. Klik på løsningen og læs beskrivelsen af den.

For hver løsning kan du læse om:

  • Sådan virker det
  • Positiv effekt på klimaet og miljøet
  • Økonomi, drift og levetid
  • Hvilke regler gælder der?
  • Fordele og ulemper
  • Vil du vide mere?

Det er altid bygherres ansvar at overholde gældende lovgivning - også selv om vi ikke nævner alle love.

Sammenligning af løsningerne

De forskellige regnvandsløsninger i idekataloget virker på forskellige måder: ved nedsivning, fordampning, opsamling, forsinkelse og styring af vand. Nogle virker bedst ved hverdagsregn og nogle kan også bruges til at håndtere skybrud. I vedlagte tabel.pdf (37.5 KB)kan du få et overblik over, hvordan de forskellige løsningsmuligheder virker, om de er lette eller sværere at etablere og hvem der kan bruge dem (privat, boligselskab, virksomhed, kommunen).

Læs mere om de enkelte løsningsmuligheder her:

Løsningsmuligheder