Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Idékatalog Regnvandsbeholdere
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Grøft og trug
Udledning til græsarealer
Terrænregulering
Grønne tage
Regnvandsbeholdere
Tætte render
Regnvandsbassiner
Udledning til vådområder
Vejarealer
Skybrudssikring af bygninger
Regnvandsanlæg
Træer i byen
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Regnvandsbeholdere


Sådan virker det

Regnvand kan opsamles i beholdere eller tønder, og er den mest udbredte måde at genbruge regnvand på. Vandet kan bruges til havevanding, bilvask med mere.

 • Regnvandsbeholderne skal være så store som muligt
 • Beholderen skal anbringes, så murværk eller fundament ikke tager skade, hvis vandet løber over
 • Overløb ledes normalt til nedsivning, men kan også ledes til kloakken

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Mindre belastning på kloakken, når regnvandet holdes væk
 • Når du vander med regnvand, bidrager det til øget grundvandsdannelse, som er med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer

Økonomi, drift og levetid

 • Du kan anskaffe dig en regnvandsbeholder med tilbehør til cirka 500 kr.
 • Beholderne skal tømmes og renses med mellemrum, hvis du vil undgå, at vandet lugter eller bliver meget misfarvet
 • Beholderne bør tømmes før frostperioder
 • Tagrender og nedløbsrør skal renses

Hvilke regler gælder?

Der er ingen regler for at anvende regnvandsbeholdere

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Nemt og billigt at installere og vedligeholde
 • Regnvand kan bruges, næsten uanset kvaliteten af vandet
 • Når du vander med regnvand, bruger du mindre af det dyre drikkevand

Ulemper:

 • Der sker ingen rensning af vandet
 • Pollen og blade kan give dårlig vandkvalitet og lugt
 • Solvarme giver høj vandtemperatur og dermed dårlig vandkvalitet
 • Man skal være opmærksom på ikke at bruge vand fra overflader af eternit, kobber og zink til havevanding af grønsager, som senere skal spises

 Vil du vide mere? 

  

Princip for regnvandsbeholder

 

Eksempel på regnvandsbeholder

Man kan også bruge en gammel vintønde