Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Idékatalog Tætte render
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Grøft og trug
Udledning til græsarealer
Terrænregulering
Grønne tage
Regnvandsbeholdere
Tætte render
Regnvandsbassiner
Udledning til vådområder
Vejarealer
Skybrudssikring af bygninger
Regnvandsanlæg
Træer i byen
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Tætte render


Sådan virker det

Tætte render bruges til at transportere regnvandet hen til en anden løsning, der håndterer regnvandet, eller til at transportere vandet til kloakken. Tætte render gør regnvandet synligt i bybilledet. Et gammelt kendt eksempel er Kinnekullerenderne, som findes i mange gamle bymidter.

 • Skal kunne rumme normalt forekommende regnskyl
 • Anlægges med et fald på 15-20 promille

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Render kan forsinke regnvandet alt efter hvilken anden løsning, der benyttes som supplement til at håndtere regnvandet
 • Hvis regnvandet ledes til en nedsivningsløsning, vil det bidrage til øget grundvandsdannelse, og er med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer

Økonomi, drift og levetid

 • Anlægsudgifter varierer meget alt efter materialevalg. Du kan forvente, at udgiften er fra cirka 200 kr. pr. løbende meter
 • Affald og blade skal fjernes
 • Levetiden varierer alt efter materialevalg

Hvilke regler gælder?

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Er enkle og kan også være billige at anlægge
 • Let at kontrollere funktionen
 • Kan øge den rekreative værdi og gøre vandet synligt i bybilledet

Ulemper:

 • Skal renses jævnligt for blade og affald
 • Er ikke nødvendigvis billige at anlægge, afhænger af materialevalg
 • Kan udgøre forhindring for gående, kørestolsbrugere, cyklister og biler

 Vil du vide mere?

 

  

 

Principper for tætte render

En tæt rende der ender i et regnbed

Et dekorativt eksempel på en tæt rende