Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Idékatalog Træer i byen
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Grøft og trug
Udledning til græsarealer
Terrænregulering
Grønne tage
Regnvandsbeholdere
Tætte render
Regnvandsbassiner
Udledning til vådområder
Vejarealer
Skybrudssikring af bygninger
Regnvandsanlæg
Træer i byen
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Træer i byen


Sådan virker det

Træer er et overset element i forhold til klimatilpasning. De er en vigtig faktor i kampen mod klimaforandringerne. Træerne besidder mange kvaliteter og er relative nemme at implementere

 • Træer har et dybt rodnet, som gør, at de kan nå vand selv i tørre perioder og har derfor en konstant fordampning
 • Træer har langt større fordampningsoverflade, end for eksempel en græsplæne med samme radius
 • De er med til at skabe rum, rekreativ værdi og forgrønne bybilledet

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Træerne er med til at øge fordampningen i byen
 • De er med til at håndtere regnvandet
 • De giver skygge, som modvirker varme-ø-effekten samt udledning af drivhusgasser
 • De optager CO2
 • De skaber vækstbetingelser for flora og fauna

Økonomi, drift og levetid

 • Træerne koster omkring 500-1500 kr. stykket, alt efter størrelser og art
 • Træerne skal beskæres, men hyppighed afhænger meget af arten
 • Der vil være nedfaldsløv, som eventuelt skal samles
 • Levetid 50-100 år

Hvilke regler gælder?

 • Træerne skal have en vis højde, hvis de er placeret tæt ved trafikken for at biler og lastbiler kan kører under dem
 • Retningslinjer i vejreglerne skal overholdes

Fordele og ulemper

Fordele:

 • De kan med deres dybe rødder nå vand, selv i tørre periode, og har derfor en konstant fordampning
 • De rejser sig i byrummet og kan konkurrerer med bygningerne i højden
 • De kan med deres skygger være med til at skabe opholdsrum for mennesker og dyr

Ulemper:

 • De fylder i bybilledet og kræver plads til deres rødder
 • De kan ved forkerte beskæringer, eller hvis der graves tæt ved rødderne, blive til "risikotræer"
 • De har en langsom vækst, det vil sige, at man ikke får den ønskede virkning med det samme.
 • Hvis der plantes for mange af samme art, risikerer man ved sygdom, at alle træer går ud på én gang  

Vil du vide mere?

• Bytræ-arboretet under Københavns Universitet, Skov og Landskab har lavet en bytræsamling

 

 

Et eksemple på træer i bybilledet. Her i forbindelse med en plads og spisesteder

Træerne her er plantet i midterrabatten, og giver mulighed for at bevæge sig langs trafikken, men i grønnere omgivelser