Træer i byen


Sådan virker det

Træer er et overset element i forhold til klimatilpasning. De er en vigtig faktor i kampen mod klimaforandringerne. Træerne besidder mange kvaliteter og er relative nemme at implementere

 • Træer har et dybt rodnet, som gør, at de kan nå vand selv i tørre perioder og har derfor en konstant fordampning
 • Træer har langt større fordampningsoverflade, end for eksempel en græsplæne med samme radius
 • De er med til at skabe rum, rekreativ værdi og forgrønne bybilledet

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Træerne er med til at øge fordampningen i byen
 • De er med til at håndtere regnvandet
 • De giver skygge, som modvirker varme-ø-effekten samt udledning af drivhusgasser
 • De optager CO2
 • De skaber vækstbetingelser for flora og fauna

Økonomi, drift og levetid

 • Træerne koster omkring 500-1500 kr. stykket, alt efter størrelser og art
 • Træerne skal beskæres, men hyppighed afhænger meget af arten
 • Der vil være nedfaldsløv, som eventuelt skal samles
 • Levetid 50-100 år

Hvilke regler gælder?

 • Træerne skal have en vis højde, hvis de er placeret tæt ved trafikken for at biler og lastbiler kan kører under dem
 • Retningslinjer i vejreglerne skal overholdes

Fordele og ulemper

Fordele:

 • De kan med deres dybe rødder nå vand, selv i tørre periode, og har derfor en konstant fordampning
 • De rejser sig i byrummet og kan konkurrerer med bygningerne i højden
 • De kan med deres skygger være med til at skabe opholdsrum for mennesker og dyr

Ulemper:

 • De fylder i bybilledet og kræver plads til deres rødder
 • De kan ved forkerte beskæringer, eller hvis der graves tæt ved rødderne, blive til "risikotræer"
 • De har en langsom vækst, det vil sige, at man ikke får den ønskede virkning med det samme.
 • Hvis der plantes for mange af samme art, risikerer man ved sygdom, at alle træer går ud på én gang  

Vil du vide mere?

• Bytræ-arboretet under Københavns Universitet, Skov og Landskab har lavet en bytræsamling

 

 

Et eksemple på træer i bybilledet. Her i forbindelse med en plads og spisesteder

Træerne her er plantet i midterrabatten, og giver mulighed for at bevæge sig langs trafikken, men i grønnere omgivelser