Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Idékatalog Udledning til græsarealer
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Grøft og trug
Udledning til græsarealer
Terrænregulering
Grønne tage
Regnvandsbeholdere
Tætte render
Regnvandsbassiner
Udledning til vådområder
Vejarealer
Skybrudssikring af bygninger
Regnvandsanlæg
Træer i byen
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Udledning til græsarealer


Sådan virker det

Ved nedsivning på grønne arealer løber vandet direkte ud på den grønne overflade og siver ned. Det er som regel græsarealer, men andre typer af bevoksning kan anvendes. Arealet skal have fald bort fra tilstødende befæstede arealer eller bygninger. Grønne arealer anvendes til forsinkelse, nedsivning og rensning af regnvand. Anvendes primært til hverdagsregn, men kan også håndtere skybrud ved samtidig at terrænregulere.

 • Regnvand skal holdes inde på egen grund. Sørg derfor for at der er tilstrækkeligt areal mod skel
 • Jo større areal vandet ledes ud på, jo hurtigere vil det sive ned
 • Faldet væk fra bygninger og skel skal være minimum 2 cm pr. meter og maksimalt 5 cm pr. meter

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Er god til at fjerne byforurening
 • Udledning til græsarealer bidrager til øget grundvandsdannelse, og er med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer

Økonomi, drift og levetid

 • Græsset skal slåes. Visne blade og det afklippede græs skal fjernes
 • Skadede og eroderede områder skal repareres
 • Du skal også jævnligt fjerne materiale, som kan stoppe tagnedløbet og udløb til plænen

Hvilke regler gælder?

 • Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer over 10 m2, på gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om tilladelse
 • Hvis du salter om vinteren, må du ikke lede vandet til græsplænen - se mere på gladsaxe.dk/regnvand

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Velegnet til at aftage vand fra store befæstede arealer
 • Fremmer fordampning og infiltration
 • Let og billigt at udføre
 • Giver god rensning af vandet
 • Kan let passes ind i landskabet

Ulemper:

 • Kræver store arealer
 • Uegnet ved stejlt terræn

 Vil du vide mere?

  

 

Princip for udledning til græsareal 

Udledning af tagvand til græs ved Brøndby Bibliotek