Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Idékatalog Udledning til vådområder
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Grøft og trug
Udledning til græsarealer
Terrænregulering
Grønne tage
Regnvandsbeholdere
Tætte render
Regnvandsbassiner
Udledning til vådområder
Vejarealer
Skybrudssikring af bygninger
Regnvandsanlæg
Træer i byen
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Udledning til vådområder


Sådan virker det

Visse naturlige vådområder kan anvendes til opmagasinering og fordampning af vand. Dette kræver dog, at vådområdet har kapacitet til mere vand, og at vandet forinden er blevet tilstrækkeligt renset, således at naturen ikke foringes. Dette kan gøres ved at anlægge nye vådområder eller regnsvandssøer, som er indrettet til at forsinke og rense vandet før det ledes til de naturlige vådområder.

Ved at forsinke og rense vandet, og lede det til eksisterende vådområder, mindskes beslastningen på kloaksystemet og vandet kan indgå i et naturligt forløb, hvor det nedsiver og fordamper.  

Kunstige vådområder og regnvandssøer

 • Der skal være plads til en øget vandstand i det naturlige vådområdet
 • Der skal være plads til kunstige vådområder, hvor vandet kan renses inden det ledes til et naturligt vådområde
 • Nye vådområder/regnvandssøer skal have et permanent vandspejl for at kunne bevare en renseeffekt    
 • Nye vådområder/regnvandssøer bør anlægges med både dybe og lavvandede områder
 • Max. dybde 1,2 meter og med et lille fald på siderne

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Kan rense for visse forurenende stoffer
 • Bevarer det naturlige kredsløb fremfor at lede vandet til kloakken
 • Kan bidrage rekreativt til et område og øge variationen i den levende natur (biodiversiteten)

Økonomi, drift og levetid

 • Affald skal fjernes
 • Ind- og udløb skal renses
 • Vegetationen skal vedligeholdes
 • Aflejringer fjernes om nødvendigt

Hvilke regler gælder?

Fordele og ulemper

Fordele:

 • God til at fjerne byforurening
 • Sårbart grundvand kan beskyttes ved at anvende en membran
 • Kan tilføre mere natur og dyreliv

Ulemper:

 • Optager store arealer
 • Begrænset dybde til opmagasinering
 • Kan frigive kvælstof uden for vækstsæsonen
 • Uegnet i terræn med stort fald
 • For meget bundfald kan øge vedligehold

Vil du vide mere?

 • Få flere fakta på Teknoloisk Instituts datablad om kunstige vådomraader.pdf (203.8 KB)
 • Du kan få yderligere inspiration ved at se på Dansk Arkitektur Centers hjemmeside, og læse om Sponge Park i Brooklyn eller Enschede i Holland
 • Gladsaxe Kommune og Nordvand skal i gang med et projekt i Høje Gladsaxe Parken, der udnytter et eksisterende vådområder og skaber nye vådområder, der kan håndtere regnvand. Læs mere på Nordvands hjemmeside.

 

  

Vådområde