Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Idékatalog Vejarealer
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Grøft og trug
Udledning til græsarealer
Terrænregulering
Grønne tage
Regnvandsbeholdere
Tætte render
Regnvandsbassiner
Udledning til vådområder
Vejarealer
Skybrudssikring af bygninger
Regnvandsanlæg
Træer i byen
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Vejarealer


Sådan virker det

Ved at ændre på vejarealer kan man forsinke og lede vandet til en anden løsning, der håndterer regnvand eller til et areal, hvor det gør mindre skade. Terrænets dybdepunkter kan udnyttes i forhold til at skabe magasin eller forsinke vandet. Det er vigtigt at vurdere, om infrastrukturen kan fungere, og om vejarealerne kan tage skade af periodiske oversvømmelser. Løsningerne er kun beregnet til brug i tilfælde af skybrud.

 • Skaber magasin på eller under vejen
 • Leder vandet til anden løsning der håndterer regnvand eller hen hvor det gør mindre skade
 • Hældningen ændres på arealerne
 • Man kan hæve kantsten for at undgå overløb
 • Vejbede (regnbede) langs vejen kan fungere som magsin og nedsivning

Positiv effekt på klimaet og miljøet

Har ikke nogen direkte positiv effekt på klimaet eller miljøet. Men hvis det anvendes i sammenhæng med en anden løsning der håndterer regnvand, kan det være med til at øge nedsivningen og dermed være med til at sikre grundvandsdannelsen.

Økonomi, drift og levetid

 • I nogle tilfælde en billig løsning, der kan have stor effekt
 • I visse situationer skal der benyttes højere kantsten, hvilket øger omkostningerne
 • Prisen afhænger af anvendte materialer (granit/beton) samt reetablering af tilstødende arealer
 • Kræver tilsyn for at sikre vejarealernes tilstand og holdbarhed

Hvilke regler gælder?

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Kan forsinke og tilbageholde store mængder vand
 • Kan være billigere at etablere end traditionelle bassinløsninger
 • Omkostningerne kan nedsættes, hvis det udføres i forbindelse med andet anlægsarbejde på vejen

Ulemper:

 • Periodevis oversvømmede veje
 • Sværere tilgængelighed for alle

Vil du vide mere?

 

  

 Magasin på terræn i Middelfart

 

 Magasin under terræn i Alkmaar, Holland