Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Risiko og muligheder Bagsværd
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Bagsværd
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gedvad
Gladsaxe Erhvervskvarter
Gyngemosen
Høje Gladsaxe
Kagså Nord
Kagså Syd
Klausdalsbrovej Vest
Mørkhøj Erhvervskvarter
Søborg Hovedgade
Værebro
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Bagsværd


Bebyggelse

 • Bagsværdområdet består af villakvarterer og etageboliger. Ved Bagsværd Centrum er der erhverv.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved Bagsværd Vandværk, Bagsværd Kostskole og Gymnasium og området ved Søvejsbassinet.

Trafikale knudepunkter

 • De største trafikale påvirkninger ved skybrud er ved Bagsværd Station, Bagsværd Hovedgade, Vadstrupvej og Bindeledet.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Der er flere grønne arealer, der kan bruges til at nedsive og håndtere regnvand. Bagsværd Sø kunne potentielt bruges som modtager af større mængder regnvand. 

Plan for ændring af området

 • I Bagsværd er der en bymidteplan, der giver mulighed for et rekreativt løft og udvikling af bymiljøet, hvor klimatilpasning kan tænkes ind.

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Ved at tilføre rent regnvand til Bagsværd Sø, kan man forbedre vandkvaliteten i søen.

Kloakering og nedsivning

 • Området er fælleskloakeret
 • Det meste af området er egnet til at nedsive regnvand
 • Ved skybrud er der i dag overløb af blandet spildevand og regnvand til Bagsværd Sø
  

Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje og på pladser og torve. Opmagasinere og forsinke regnvandet langs vejarealerne til der er plads i kloakkerne.
 3. Aflede regnvand til grønne arealer og Bagsværd Sø. Separatkloakering af Bagsværd kan mindske overløbene af blandet spildevand og regnvand til Bagsværd Sø, når der er skybrud.