Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Risiko og muligheder Buddinge
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Bagsværd
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gedvad
Gladsaxe Erhvervskvarter
Gyngemosen
Høje Gladsaxe
Kagså Nord
Kagså Syd
Klausdalsbrovej Vest
Mørkhøj Erhvervskvarter
Søborg Hovedgade
Værebro
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Buddinge


 

Bebyggelse

 • Området er meget blandet og består af etagebyggeri, parcel- og rækkehuse, et mindre erhvervsområde, Rådhuset, Buddinge station og busterminal.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er Buddinge station, erhvervsområdet ved Berendsens Allé, Buddinge Torv samt boligerne ved Klausdalsbrovej.

Trafikale knudepunkter

 • De største trafikale problemer ved skybrud opstår ved Buddinge Station, der er meget hårdt ramt, og ved  Buddinge rundkørsel.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Området har flere grønne arealer, der kan burges til at nedsive og håndtere regnvand. 

Plan for ændring af området

 • Der skal laves en helhedsplan for Buddinge By. Rådhusparken forventes at indgå, hvor klimatilpasning kan tænkes ind.

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Området har ingen naturområder.

Kloakering og nedsivning

 • Området er fælleskloakeret.
 • Det meste af området er måske egnet til at nedsive regnvand.

 

  

Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokalhåndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvandet langs vejarealerne til der er plads i kloakkerne.
 3. Aflede regnvand til grønne arealer ved Hesteskoen, Buddinge rundkørsel, Rådhusparken og Vadgård Skoles sportsplads