Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Risiko og muligheder Gedvad
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Bagsværd
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gedvad
Gladsaxe Erhvervskvarter
Gyngemosen
Høje Gladsaxe
Kagså Nord
Kagså Syd
Klausdalsbrovej Vest
Mørkhøj Erhvervskvarter
Søborg Hovedgade
Værebro
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Gedvad


Bebyggelse

 • Området består af parcel- og rækkehuse samt et mindre antal etageboliger.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved Gedvadbassinet og ved dagligvarebutikken og boligområdet ved Stengårds Alle. Området har desuden en del kældre, der kan rammes af oversvømmelser.

Trafikale knudepunkter

 • Der er kun mindre trafikale påvirkninger ved skybrud i området.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Der er flere grønne arealer i området, der kan bruges til at nedsive og håndtere regnvand.

Plan for ændring af området

 • Der er i øjeblikket ingen planer for at ændre området, hvor klimatilpasning kunne tænkes ind.

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Området har ingen naturområder.

Kloakering og nedsivning

 • Området er fælleskloakeret.
 • Området er egnet til at nedsive regnvand.
  


Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvandet lange vejarealerne til der er plads i kloakkerne.
 3. Aflede regnvand til grønne arealer og eventuelt genåbne Bagsværdrenden.