Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Risiko og muligheder Gladsaxe Erhvervskvarter
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Bagsværd
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gedvad
Gladsaxe Erhvervskvarter
Gyngemosen
Høje Gladsaxe
Kagså Nord
Kagså Syd
Klausdalsbrovej Vest
Mørkhøj Erhvervskvarter
Søborg Hovedgade
Værebro
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Gladsaxe Erhvervskvarter


 

Bebyggelse

 • Området består af industri- og erhvervsvirksomheder. Gladsaxe Trafikplads ligger i området. Der er ganske få parcelhuse i området.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved Sydmarken, Rosenkæret og nord for Gladsaxe Ringvej.

Trafikale knudepunkter

 • De største trafikale påvirkninger ved skybrud opstår i krydset ved Gladsaxe Trafikplads og på vejene i industrikvarteret nær trafikpladsen.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Området har meget få grønne arealer, men en del større parkeringsarealer, som kan bruges til at forsinke regnvandet, til der er plads i kloakkerne.

Plan for ændring af området

 • I forbindelse med byomdannelsen af området vil der blive stillet krav til klimatilpasning i lokalplanerne. Implementeringen af tiltag forventes dog at tage mange år.

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Området har ingen naturområder.

Kloakering og nedsivning

 • Området er fælleskloakeret.
 • Der er en del forureninger i området, hvilket gør, at området ikke er egnet til nedsivning.
  

Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvandet på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget
 2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvandet langs vejarealer og på parkeringsarealer til der er plads i kloakkerne.
 3. Separering af spildevand og regnvand.