Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Tids- og investeringsoversigt


Nedenstående tabel med tids- og investeringsplan er en oversigt over de forventede investeringer fordelt over planperiode (2015-2018) og perspektivperiode (2019-2022). Tids- og investeringsplanen er også vedlagt som pdf pdf tids_og_investeringsplan290914.pdf.

Planen er opdelt i de kloakoplande, hvor der skal foregå projekter. For hvert kloakopland er angivet det eller de projekter, som forventes gennemført i perioden og som er beskrevet på siderne om de enkelte oplande. For hvert projekt er angivet det totale forventede beløb i kolonnen "økonomi". I næste kolonne er anlægsperioden angivet. Dernæst følger omkostningerne i plan- og perspektivperiode. Nogle projekter er allerede i gang - for eksempel Høje Gladsaxe Parken (HGP)- hvor en del af den samlede investering er brugt inden 2015. Projekter angivet med stjerne (*) er fælleskommunale projekter.

De sidste to kolonner angiver, hvilke problemer investeringerne skal afhjælpe, om det er overløb til vandområder eller oversvømmelser.

På grund af usikkerheden om tidsplanen for BRD-projekt i Københavns Kommune, har det ikke været muligt at sætte beløb på investeringer for dette projekt og projekter til reduktion af overløb til Utterslev Mose og Nordkanalen.

Gladsaxe Kommune og Nordvand arbejder efter et gennemsnitligt investeringsniveau på 100 mio. kr. om året.

 

Tids- og investeringsplan i plan- og perspektivperiode i mio. kr.
  Gladsaxe Kommune Kommune og fællesprojekter Økonomi (total) mio. kr. Plan (2015-2018) mio. kr Perspektiv (2019-2022) mio. kr Udførelsesperiode, år Overløb Oversvømmelser
  KAGSÅENS OPLAND            
1 Kagså projekter 300  80  150  2011-2025  x  x
   GYNGEMOSENS OPLAND            
 2  Høje Gladsaxe Park, HGP  36  15  0  2011-2015  x  x
 3  Klimatilpasning af Gyngemosens opland  100  2  4  2016-?  x  x
   UTTERSLEV MOSE OPLAND            
 Buddinge risikoområde  100-150  90  40  2014-2021    x
 Utterslev Mose  25-100  1  2016-?  x  
 Nordkanalen*  50-750  10 -  2016-?  x  x
   BAGSVÆRD SØS OPLAND            
 7 Bagsværd risikoområde  130-200  2  -  2017-2022  x  x
   BAGSVÆRDRENDENS OPLAND            
 8  Gedvad separering  155  100  2  2011-2020  x  x
   HOLLANDSRENDES OPLAND            
 9  Reduktion af oversvømmelser*  20-50  3  -  2015-2020    x
   FÆLLES SKYBRUDSPROJEKTER            
 10  BRD - Bispebjerg,Ryparken,Dyssegård*  100-200  5  -  2015-?  x  x
 11  Harrestrup Å*  30  2  2  ?    x
   RENOVERING OG SEPARERING            
 12  Separering  5 mio.kr./år  20  20 Løbende     
 13  Renoveringer, ledninger og bygværker  20 mio. kr./år  80  80 Løbende    
   TOTAL    410