Mål


Vandforbruget skal mindskes

  • Forbruget skal ned til 104 l pr. døgn pr. person (38 m3 pr. år pr. person) i løbet af planperioden
  • Vandforbruget i kommunale bygninger skal ned med mindst 5 % i 2014 i forhold til forbruget i 2010. Mål efter 2014 vil fremgå af fremtidige kommunale energihandlingsplaner

Mindre spild i ledningsnettet

  • Spild i ledningsnettet skal være under 8 %

Større andel af indvinding inden for kommunegrænsen

  • 51 % af vandforbruget i Gladsaxe Kommune indvindes fremover inden for kommunegrænsen på Søborg og Bagsværd vandværker, 42 % får kommunen fra Sjælsø Vandværk og 7 % fra Københavns Energi
  • Energiforbruget til produktion af vand skal med 2 % om året

Skaffe mere rent grundvand

  • Grundvandsdannelsen i kommunen øges ved mere nedsivning af rent vand