Vandforsyningsplan


Hvad er en vandforsyningsplan?

En plan der beskriver, hvordan kommunen og forsyningsselskabet Nordvand:

  • Sikrer sig, at alle forbrugere får leveret rent drikkevand
  • Fastholder en høj forsyningssikkerhed
  • Planlægger indvinding af drikkevand, så vandløb, søer og natur ikke bliver påvirket negativt

Hvad skal vi opnå med planen?

Vandforsyningsplan 2012-2024 skal beskrive, hvordan Nordvand vil: 

  • Mindske vandforbruget
  • Mindske spild i ledningsnettet
  • Sikre at størstedelen af vandindvindingen sker i Gladsaxe Kommune

Hvad betyder planen for dig?

Planen oplyser, hvilke tiltag Gladsaxe Kommune og Nordvand gør for at sikre dig rent drikkevand.

Vil du vide mere?

Kan du læse hele Vandforsyningsplan 2012-2024 og bilagsdelen her

 Vandforsyningsplan 2012-2024.pdf (4.7 MB)

 Bilag til vandforsyningsplan 2012-2024.pdf (987.9 KB)

 

Vandforsyningsplan 2012-2024